Interwencja kryzysowa

Pomoc psychologiczna udzielana klientowi zazwyczaj w nagłych lub nieoczekiwanych sytuacjach, które są wiążą się z trudnymi emocjami i stresem. Interwencja ma na celu pomoc klientowi uporania się z trudną sytuacją, w której się znalazł oraz towarzyszenie w procesie odzyskiwania równowagi życiowej. pracujemy nad obniżeniem poziomu stresu, odzyskaniem poczucia bezpieczeństwa oraz wypracowaniem strategii radzenia sobie.
Czas trwania
Koszt:
50 min
220 zł

Interwencję kryzysową prowadzą:

Znajdź z nami swoje rozwiązanie!

Odezwij się do nas a odpowiemy tak szybko, jak to możliwe!