Marzena Szymków-Gac

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Terapeutka TSR w trakcie procesu certyfikacji. Terapeutka RTZ.
Wykształcenie
 • Jest w trakcie studiów podyplomowych z zakresu psychotraumatologii w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu (kod zawodu 229910 według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy
  i Polityki Społecznej).
 • Ukończyła studia doktoranckie w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
 • Ukończyła Studia Podyplomowe Negocjacji Kryzysowych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
 • Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
 • Ukończyła pierwszy i drugi stopień szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR) w Warszawie.
 • Ukończyła akredytowane szkolenie z zakresu interwencji kryzysowej w Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
 • Ukończyła pierwszy i drugi stopień szkolenia Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ) w Pracowni Racjonalnej Terapii Zachowania – Agnieszka Hottowy.
 • Ukończyła kwalifikacyjne i specjalistyczne szkolenia z zakresu mediacji, w tym mediacji rodzinnych, m.in. w Ośrodku Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica” w Katowicach i Centrum Szkoleń i Certyfikacji „Akademia Bliżej” we Wrocławiu.
 • Jest absolwentką Akademii Coachingu w Centrum Szkoleń i Certyfikacji „Akademia Bliżej” we Wrocławiu.
 • Ukończyła szkolenie specjalistyczne Assessment & Development Center – Asesor AC/DC w Centrum Szkoleń i Certyfikacji „Akademia Bliżej” we Wrocławiu.
Doświadczenie
 • Od 2023 roku – Trenerka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR) w Warszawie.
 • 2022-2024 – Terapeutka TSR i interwentka kryzysowa w Centrum Terapii Dialog w Warszawie.
 • 2021-2022 – Prowadziła grupę interwizyjną w dla terapeutów TSR. Uchwałą Zarządu nr 04/11/2021 z dnia 22.11.2021r. uzyskała patronat Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).
 • 2017-2023 – Zakład Karny w woj. śląskim.
 • 2017-2020 – Terapeutka w Ośrodku Psychoterapii i Terapii Uzależnień „Strefa Zmiany” w Katowicach (Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii).
 • Od 2018 roku adiunkt w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach; promotorka prac dyplomowych zogniskowanych wokół wielowymiarowości kategorii kryzysu.
 • 1999-2000 – Wolontariuszka w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Katowicach.
  Członkini Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP).
O mnie

Prowadzę konsultacje i terapię indywidualną w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach oraz w nurcie racjonalnej terapii zachowania. Współpracuję terapeutycznie z osobami, które: znajdują się w kryzysie emocjonalnym, potrzebują wsparcia w zakresie komunikacji i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, pragną budować i wzmacniać poczucie własnej wartości i sprawczości, borykają się z uzależnieniami chemicznymi i behawioralnymi, doświadczają lęku i/lub obniżonego nastroju, potrzebują zmiany w codziennym funkcjonowaniu. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów PSTTSR i PTP. Pracuję według Kodeksu Etyki Praktyka PSR/TSR przyjętego i zatwierdzonego przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Prowadzę terapię w języku polskim.