Konsultacja psychologiczna

Pierwsze spotkanie lub kilka wizyt podczas których klient i terapeuta lub psycholog rozmawiają o sytuacji w jakiej znajduje się dana osoba. Omawiane są możliwe formy pomocy oraz zadawane pytania ukierunkowane na poznanie tematu i wsparcie w trudnościach. Nurt PSR/TSR, w którym pracujemy kładzie szczególny nacisk na potrzeby i oczekiwania klienta związane z problemem który zgłasza. Umożliwia to koncentrację na możliwie najszybszym znalezieniu rozwiązań, ustalenie oczekiwań odnośnie terapii oraz dalsze decyzje związane z jej podjęciem.
Czas trwania
Koszt:
50 min
220 zł

Konsultacje psychologiczne prowadzą:

Znajdź swoją drogę!

Odezwij się do nas a odpowiemy tak szybko, jak to możliwe!