Monika Baczyńska

Koordynatorka Ośrodka Terapeutycznego Czas Rozwiązań; Psycholożka; Absolwentka SWPS. Terapeutka TSR w trakcie procesu certyfikacji.
Wykształcenie

Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Psychologii SWPS oraz pierwszy stopień i drugi stopień szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W ramach poszerzania kompetencji pracy z drugim człowiekiem jestem absolwentką programu Coaching Foundation akredytowanego w EMCC oraz Akademii Mentorek w Sieci Przedsiębiorczych Kobiet.

 

Regularnie biorę udział w specjalistycznych kursach, szkoleniach i wydarzeniach branżowych, gdzie zdobywam wiedzę niezbędną do dalszej pracy terapeutycznej.

Doświadczenie

Odbyłam staż kliniczny w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, a także staż psychologiczny w Centrum Terapii DIALOG „Psycholog w praktyce”. Pracuję jako terapeutka w nurcie PSR/TSR. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami indywidualnymi oraz w obszarze współpracy z reprezentantami różnych firm i grup zawodowych. W mojej pracy zawodowej koordynuję także projektami z zakresu komunikacji, HR i marketingu. Pozwala mi to szerzej spojrzeć na perspektywę jednostki, przy zrozumieniu funkcjonowania otoczenia. Na co dzień poszukuję rozwiązań, które umożliwiają lepsze zrozumienie siebie i innych, zadbanie o priorytety i dalszy rozwój.

O mnie

Prowadzę konsultacje i terapię indywidualną w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach. Pracuję terapeutycznie z osobami w kryzysie emocjonalnym, potrzebującymi wsparcia w zakresie komunikacji, relacji osobistych lub zawodowych, doświadczającymi zmiany życiowej i zawodowej, konfliktów, lęku oraz spadku nastroju.

 

Jestem członkinią Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej oraz zespołowej.

 

Chętnie dzielę się wiedzą, biorąc czynny udział w spotkaniach i kampaniach na rzecz promocji dbania o zdrowie psychiczne.

 

Prowadzę terapię w języku polskim i angielskim.