Luis Alarcon Arias

Psycholog (ze specjalizacją kliniczną), certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
O mnie

Psycholog (ze specjalizacją kliniczną), certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor i trener treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień ; założyciel pierwszego w Polsce Ośrodka realizującego kompleksowy program psychoterapii uzależnień „PETRA” w Warszawie). Jest certyfikowanym Coachem Międzynarodowym ICC – International Coaching Community. Terapeuta i superwizor TSR, certyfikowany terapeuta SFBT (Solution Focused Brief Therapy). Wieloletni członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanej przez PARPA. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – EBTA.

 

Jest założycielem Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR. Współzałożyciel i wieloletni Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”. Od 20 lat jest wykładowcą w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej, jest także współtwórcą i wykładowcą Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Przewodniczący i współzałożyciel Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Od lat prowadzi szkolenia w zakresie psychoterapii, interwencji i pomocy psychologiczno-terapeutycznej a także kompetencji psychologicznych oraz strategii zarządzania ludźmi dla różnych grup zawodowych, samorządów lokalnych i kadr kierowniczych. Specjalizuje się w tematach takich jak przemoc w rodzinie, psychoterapia, rozwój osobisty, zarządzanie zmianą, przywództwo, ewaluacja pracowników, komunikacja interpersonalna, budowanie zespołów, twórcze myślenie, efektywność indywidualna, coaching, rozwiązania systemowe, lokalne polityki psychospołeczne. Terapeutycznie, pracuje z różnymi osobami w różnym wieku, realizuje treningi, warsztaty grupowe i programy rozwoju kompetencji.