Wanda Paszkiewicz

Psycholog, vice – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.
O mnie

Vice – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Certyfikowany trener i superwizor treningów psychologicznych i warsztatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz w zakresie psychoterapii i treningu psychologicznego Towarzystwa Psychoprofilaktycznego. Jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Obszary specjalizacji:

  • przeciwdziałanie przemocy;
  • psychoterapia indywidualna i grupowa;
  • psychoterapia par i rodzin;
  • praca z dziećmi i rodzicami;
  • superwizja zespołów;
  • interwencja kryzysowa;
  • superwizja pracy grupowej;
  • komunikacja bez przemocy

 

Pochodzi z Gdyni, od wielu lat mieszka i pracuje w Warszawie. Wiedza psychologiczna jest dla niej inspiracją do osobistego rozwoju oraz do budowania konstruktywnych relacji z  ludźmi w życiu osobistym i w pracy zawodowej. Bliskie jest jej podejście skoncentrowane na rozwiązaniach i komunikacja bez przemocy, które łączy z wieloletnim doświadczeniem pracy psychologicznej i superwizyjnej.